Tin tức

Ưu đãi chiêu mộ Môn Khách từ 11/10

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Giang hồ rộng lớn khó đoán, có được sự tương trợ từ Môn Khách là vô cùng quan trọng. Và nhằm tạo điều kiện giúp quý đại hiệp sở hữu Môn Khách, sự kiện Chiêu Mộ Môn Khách sẽ được ra mắt từ ngày 11/10. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian: Từ 04:00 ngày 11/10 - 23:59 ngày 13/10/2022.
  • Trong thời gian hoạt động, đại hiệp Chiêu Mộ Nguyên Bảo x10 trong 5 lần đầu chỉ dành cho Môn Khách.
  • Sau khi kết thúc, Chiêu Mộ Nguyên Bảo sẽ xuất hiện cả Đồng Hành và Môn Khách, giảm xác suất nhận được Môn Khách.