Tin tức

Tìm hiểu khái quát về trang bị Phi Phong

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Kể từ phiên bản Dương Danh Tứ Hải, một trang bị hoàn toàn mới mang tên Phi Phong sẽ xuất hiện, không chỉ tô điểm giúp nhân vật thêm oai phong uy dũng, Phi Phong còn có hệ thống thuộc tính hết sức phong phú, mang lại nguồn hỗ trợ mạnh mẽ cho cao thủ giang hồ.

Thông tin chính

 • Điều kiện:Các máy chủ đã mở giới hạn cấp 119.
 • Cách nhận Phi Phong:
  • Thông qua đấu giá Võ Lâm Minh Chủ Liên Server có thể nhận Phôi Phi Phong.
  • Có thể Giám định Phôi Phi Phong, có thể nhận được Phi Phong tương ứng.

Giám định Phi Phong

 • Đại hiệp có thể dùng Bạc để giám định Phi Phong.
 • Phi Phong sau khi giám định sẽ nhận số dòng thuộc tính ngẫu nhiên (tối đa 5 dòng).
 • Có thể sử dụng đạo cụ Nhập Vi Kính để tăng tỉ lệ nhận được số dòng thuộc tính cao hơn.
 • Sử dụng tối đa 20 Nhập Vi Kính có thể chắc chắn sẽ có 5 dòng thuộc tính.
 • Nhập Vi Kính có thể mua tại Cửa Hàng Ngân Sức.

Đúc lại Phi Phong

 • Sau khi giám định Phi Phong sẽ nhận được thuộc tính ngẫu nhiên.
 • Đại hiệp có thể Đúc lại Phi Phong bằng cách dùng đạo cụ Ly Vân Ti.
 • Phi Phong sau khi Đúc Lại sẽ thay đổi ngẫu nhiên thuộc tính mới.
 • Phi Phong chưa đủ 5 dòng thuộc tính, khi Đúc Lại có tỉ lệ nhận thêm dòng thuộc tính.
 • Khi Đúc Lại Phi Phong đại hiệp cũng có thể cho thêm vật phẩm Nhập Vi Kính để tăng tỉ lệ nhận thêm số dòng thuộc tính.

Tôi luyện Phi Phong

 • Tôi luyện Phi Phong giúp tăng thêm chỉ số của dòng thuộc tính.
 • Mỗi lần tôi luyện đại hiệp cần chọn dòng thuộc tính muốn tôi luyện.
 • Mỗi lần tôi luyện sẽ tiêu hao đạo cụ Kim Tằm Ti.
 • Quá trình tôi luyện, chỉ số của dòng thuộc tính có thể được nâng lên hoặc giữ nguyên.
 • Chỉ số càng cao, tôi luyện càng khó.