Tin tức

Thu thập rượu ngon, chung vui lĩnh thưởng

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Trên hành trình về phương Nam tìm kiếm đồng minh chống quân Kim, Độc Cô Kiếm đại hiệp đã nhận được sự hỗ trợ từ một danh gia bí ẩn. Để mừng sự kiện này, Minh Chủ quyết định để toàn cõi võ lâm chung vui cùng nâng chén, trước khi một trận ác chiến sắp diễn ra.

Tổng quan hoạt động

 • Thời gian: Từ 04:00 - 06/05 - 04:00 ngày 23/05/2019.
 • Điều kiện: Đại hiệp cấp 20 trở lên.
 • Nội dung hoạt động như sau:

Góp nguyên liệu, toàn máy chủ cùng hợp sức

 • Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt năng động đạt các mốc 60, 80, 100 hoặc nhận Quà Mỗi Ngày sẽ thu được Nước Suối, Ngũ Cốc hoặc Men Rượu.

VLTKM

 • Mang các nguyên liệu trên đến Đình Viện-Vong Ưu Tửu Quán để góp vào Tửu Đàn, lần lượt giúp toàn máy chủ tăng lên 2,3 và 5 điểm.
 • Khi máy chủ đạt 10000 điểm, trong số những đại hiệp từng góp nguyên liệu sẽ chọn ra ngẫu nhiên 5 đại hiệp nhận phần thưởng 1 Rương Chọn Hoàng Kim Đồ Phổ-Phòng Cụ.
 • Khi máy chủ đạt 18000 điểm, trong số những đại hiệp từng góp nguyên liệu sẽ chọn ra ngẫu nhiên 5 đại hiệp nhận phần thưởng 1 Rương Chọn Đá Hồn-Sơ Lv5.

Thu thập & nhận thưởng

 • Đại hiệp khi góp nguyên liệu 5 điểm cũng sẽ nhận được 5 điểm cá nhân.
 • Mỗi 5 điểm góp sẽ tự động giúp đại hiệp đổi 1 Rượu Chưa Mở.
 • Khi mở Rượu Chưa Mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong 9 loại rượu và tự động đặt vào Rương Rượu Mừng Lễ.

VLTKM

 • Khi thu thập đủ 9 loại rượu có thể nhận được 6 Thủy Tinh Tím giấu trong Rương Rượu.
 • Mỗi loại rượu thu thập đều có giá trị điểm tương ứng khác nhau
Loại rượuĐiểm nhận được
Đạp Ca Hành6
Nhất Tâm Nhân6
Tương Tư Môn6
Mộng Ngôn Hoan3
Thương Tâm Lệ3
Đồng Tâm Ẩm3
Sơ Kiến Thanh1
Túy Xuân Phong1
Mạch Thượng Hoa1
 • Khi kết thúc hoạt động dựa vào tổng điểm giá trị rượu thu thập được sẽ tiến hành xếp hạng cá nhân và phát thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng xếp hạng như sau:
HạngPhần thưởng
1100 Hòa Thị Bích
Danh hiệu Tửu Kiếm Tiên (90 ngày)
2 - 558 Hòa Thị Bích
Danh hiệu Tửu Trung Quân Tử (90 ngày)
6 - 1038 Hòa Thị Bích
11 - 2028 Hòa Thị Bích
21 - 5018 Hòa Thị Bích
51 - 2008 Hòa Thị Bích
201 - 5003 Hòa Thị Bích