Tin tức

Sơ lược về khắc chế Ngũ Hành

Đại Đạo Kỳ Hành, Vạn Vật Tinh Tồn. Môn phái Thiên Hạ,

Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

  • Kim: Thiên Vương, Thiếu Lâm cận chiến và phòng thủ cao
  • Mộc: Tiêu dao, cận chiến và khống chế
  • Thổ: Võ Đang, tầm xa và cân bằng
  • Thủy: Nga Mi, tầm xa và trị liệu. Thúy Yên tầm xa và triệu hồi.
  • Hỏa: Thiên Nhẫn, cận chiến, bạo kích; Đào hoa, tầm xa, sát thương.

Sau khi hiểu thuộc tính các môn phái, trong chiến đấu để thắng là 1 bí quyết to lớn. Nếu mục tiêu tấn công là thuộc tính khắc chế, như vậy khi tấn công thì có thể tăng sát thương, nếu mục tiêu tấn công là thuộc tính bị khắc chế của người chơi, thì sát thương tấn công mục tiêu giảm. Đối với các hệ phái không khắc chế nhau thì không ảnh hưởng đến việc tăng giảm sát thương.

  • Thiên Vương, Thiếu Lâm thuộc Kim. Cận chiến, khắc chế Tiêu Dao.
  • Tiêu Dao hệ Mộc, cận chiến, khắc chế máu ít, thuộc loại khống chế, khắc chế hệ thổ, tức khắc chế phái Võ Đang với né tránh và tốc độ thấp.
  • Võ Đang là thuộc tính Thổ, tấn công tầm xa, khắc chế Nga Mi, Thúy Yên hệ Thủy.
  • Nga Mi là phái trị liệu và đánh tầm xa, dùng hiệu quả làm chậm khắc chế Thiên Nhẫn cận chiến và Đào Hoa. Tương tự như Thúy Yên.
  • Sát thương Thiên Nhẫn và Đào Hoa hệ Hỏa thì dùng hiệu quả bạo kích cao, đánh bại Thiên Vương, Thiếu Lâm có sinh lực lớn.

Giữa thuộc tính môn phái luôn có sự tương khắc ngũ hành. Tương khắc và bị tương khắc tuy không thể tránh được, nhưng khi gặp phải địch chú ý thuộc tính ngũ hành của địch, chọn mục tiêu khắc chế, tránh mục tiêu bị khắc chế cũng là 1 sở trường đại tài.