Tin tức

Quân tình mật báo, tranh đoạt lãnh thổ chiến

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Trong tình hình các trận chiến liên server liên tục nổ ra, biên giới khắp nơi loạn lạc, phe nào nắm giữ được nhiều thông tin tình báo nhất ắt hẳn phe đó có thể định đoạn được cục diện. Hãy cùng nhau đồng hành góp sức cho quốc gia, cũng như có cơ hội mang về nhiều phần thưởng giá trị hấp dẫn cho bản thân thông qua hoạt động Quân Mật Tình Báo mới. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây:

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: khai mở từ tuần thứ 5 của Lãnh Thổ Chiến.
 • Thời gian mở hoạt động: từ 20h26 - 20h56 thứ Hai hàng tuần.
 • Điều kiện: Máy chủ đã mở giới hạn cấp 139 và đại hiệp cần đạt cấp 120 trở lên.

Nội dung chi tiết

 • Vào thời gian diễn ra hoạt động, đại hiệp cùng một máy chủ được tính là cùng phe.
 • Khi hoạt động bắt đầu, mỗi đại hiệp sẽ nhận được nhiệm vụ Quân Tình Mật Báo.

 • Nhiệm vụ yêu cầu quý đại hiệp tới các bản đồ Lãnh Thổ chỉ định để nhận Mật Báo.
 • Bang chủ, bang phó và chỉ huy có thể chọn Lãnh Thổ để đặt điểm đóng quân cho bang hội của mình.

 • Quý đại hiệp chỉ có thể thông qua Điểm đóng quân hoặc Lãnh Thổ bị thăm dò để tham gia Quân Tình Mật Báo.
 • Sau khi vào bản đồ Lãnh Thổ, quý đại hiệp cần tới Lãnh Thổ chỉ định và đối thoại với Mật Thám để nhận Mật Báo và hoàn thành nhiệm vụ.

 • Ngoài ra tại Lãnh Thổ bị thăm dò, mỗi khi tiêu diệt được 10 người của phe địch sẽ giúp bang hội tăng 1 điểm Quỹ Lãnh Thổ, tối đa tăng 20 điểm Quỹ Lãnh Thổ.
 • Khi hoạt động kết thúc, dựa vào số nhiệm vụ mà đại hiệp hoàn thành để phát thưởng qua thư.
 • Phần thưởng bao gồm: Điểm kinh nghiệm, Điểm Chân Khí, Điểm Nguyên Khí, Điểm Cống Hiến.