Tin tức

Những cập nhật mới từ phiên bản Thiên Long Đoàn Thị

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Song hành cùng việc ra mắt những tính năng mới, phiên bản Thiên Long Đoàn Thị cũng sẽ tối ưu và cập nhật mới nhiều nội dung hấp dẫn khác. Thông tin chi tiết như sau:

Điều chỉnh kỹ năng môn phái

Ngũ Độc phái:

 • Kỹ năng Triệu Hồi Độc Trùng:
  • Xích Hạt tăng sát thương bạo kích cho nhân vật.
  • Triệu Hồi Độc Trùng không giới hạn triệu hồi 1 con, thứ tự triệu hồi lần lượt là: Linh Xà, Bích Thiềm, Xích hạt, Phong Ngô, Mặc Thù.
 • Kỹ năng Bách Độc Xuyên Tâm:
  • Tăng tỉ lệ bạo kích cơ bản của bản thân.
  • Khi gây bạo kích có tỉ lệ giảm hồi chiêu Triệu Hồi Độc Trùng.
 • Kỹ năng Ngũ Độc Kỳ Kinh: Tăng phạm vi tấn công.

Môn Phái Khác:

 • Trong Võ Thần Điện, kỹ năng Thiên Vương-Huyết Chiến Bát Phương sẽ theo sau mục tiêu.
 • Ưu hóa thi triển kỹ năng Minh Giáo-Hủy Thiên Diệt Địa trong Võ Thần Điện.

Ưu hóa trang bị Hoàng Kim, Bạch Kim

 • Trang bị Hoàng Kim bậc 10 trở lên có thể thông qua Bạch Kim Đồ Phổ và Tùy Hầu Châu tiến cấp thành Trang bị Bạch Kim bậc 10.
 • Nếu trước khi tiến cấp trang bị Bạch Kim, phẩm chất Trang bị Hoàng Kim cao hơn bậc 10, khi tăng bậc trang bị Bạch Kim sẽ không tiêu hao thêm Hòa Thị Bích cho đến khi trang bị Bạch Kim mới bằng với bậc trang bị Hoàng Kim trước đó.
 • Nếu trước khi tiến cấp trang bị Bạch Kim, phẩm chất trang bị Hoàng Kim cao hơn bậc 10, sẽ giữ nguyên thuộc tính cơ bản của trang bị Hoàng Kim đến khi trang bị Bạch Kim mới bằng bậc với trang bị Hoàng Kim trước đó.

VLTKM

 • Tăng thêm thuộc tính trang bị tẩy luyện, đối với thuộc tính hiếm sẽ tăng thêm sức mạnh, thuộc tính không phải hiếm cũng có thể tăng thêm giá trị nhất định.

VLTKM

 • Trên mô tả của trang bị Hoàng Kim và trang bị Bạch Kim, thêm chú thích bộ trang bị, giúp đại hiệp tiện việc thiết lập thuộc tính.
 • Đồ Phổ Hoàng Kim (khóa) có thể bán nhận cống hiến.

Ưu hóa hệ thống Tuyệt Học

 • Sau 45 ngày mở giới hạn cấp 129, có thể dùng Tín Vật Môn Phái kích hoạt Bí Kíp-Cao đạt cấp tối đa chỉ đinh, mở khu vực Tuyệt Học bên dưới phải.
 • Mảnh Tuyệt Học có thuộc tính bộ sẽ được hiển thị đặc trưng, giúp đại hiệp dễ dàng nhận biết bộ trang bị.

VLTKM

 • Thêm hiển thị hiệu quả tăng giảm của Bí Quyển đối với Mảnh.
 • Căn cứ theo giá trị tuyệt học đổi khi bán đổi thành tu vi khác nhau.

Ưu hóa nguồn sinh phần thưởng

 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp 129, Rương Hoa Sơn Luận Kiếm tăng thêm Dịch Cốt Kinh-Quyển 1 và Thủy Tinh Cam.
 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp 129, khi mở Rương Tâm Ma có thể nhận được Đá Hồn Thiên Âm-Sơ, có thể bày bán.

VLTKM

 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp 139, Thủy Hoàng Giáng Thế và Nữ Đế Hồi Sinh thêm phần thưởng đấu giá Bạch Kim Đồ Phổ Áo, Bạch Kim Đồ Phổ Nón.

VLTKM

VLTKM

 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp 149, Minh Chủ Võ Lâm Liên Server thêm phần thưởng Tùy Hầu Châu.
 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp 149, Danh Tướng Hạng Vũ Liên Server thêm phần thưởng Truyền Thuyết Lệnh.
 • Danh Tướng Liên Server mở thêm các Boss cấp 60 gồm Ảo Cảnh và Thường. Khi khiêu chiến Danh Tướng Liên Server SS cấp 60 và 80 có thể nhận được Vũ Khí Bổn Mạng và Môn Khách tương ứng.

VLTKM

 • Rương Di Tích Tầm Bảo tăng tỉ lệ nhận Mảnh Tuyệt Học.
 • Thu thập rương trong hoạt động Di Tích Tầm Bảo có tỉ lệ nhận được Bí Quyển Tuyệt Học-Kế Thừa, Bí Quyển Tuyệt Học-Trác Việt, Mảnh Tuyệt Học-Kế Thừa, Mảnh Tuyệt Học-Trác Việt,  tiến hành Đấu giá Thế giới, phân chia lợi tức tổ đội.
 • Tùy theo trục thời gian mở máy chủ, phần thưởng Thu Thập Lăng Tuyệt Phong sẽ điều chỉnh phù hợp.

Một số điều chỉnh khác

 • Mở bản đồ luyện công cấp 150: Cư Dung Quan. Khi vào bản đồ tự mở chế độ PK Bang Hội.

VLTKM

 • Máy chủ mở cấp độ 169 được 120 ngày sẽ mở cấp độ tối đa 179.
 • Đồ Phổ Hoàng Kim (khóa) có thể bán nhận cống hiến.
 • Khi đạt 7500 điểm thành tựu, có thể nhận được Ngoại Trang Bậc 4 Môn Phái.

VLTKM

 • Tụ Bảo Bồn tăng thêm nguyên liệu sử dụng: Hoa Hồng, Cỏ May Mắn, Bí Quyển Xung Huyệt Mạch 1 - 4, Dạ Minh Châu, Tẩy Tủy Kinh, Dịch Cốt Kinh.
 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp 89, đá hồn Vương Vân Tiêu có thể bày bán.
 • Ngoại trang Thanh Trúc Mịch Ảnh không thể bán.
 • Tăng thêm điều kiện nhận Vinh Dự Võ Lâm cho các hoạt động Tháng và Quý: Thi Đấu Môn Phái, Tâm Ma Ảo Cảnh, Thông Thiên Tháp và Chiến Trường Tống Kim.
 • Thí Luyện Tuyệt Địa-Cá Nhân:
  • Điều chỉnh giãn cách 10 phút mỗi trận thành 5 phút.
  • Tăng tích điểm khi đánh bại.
  • Tăng thời gian bảo vệ đại hiệp khi vào hoạt động lên 8 giây.
 • Ưu hóa mô tả thành tựu Hoa Sơn Luận Kiếm và Đại Hội Võ Lâm của 1 người.
 • Khi tham gia vòng loại Tam Đấu Hoa Sơn Luận Kiếm, nếu số lần tham gia của chiến đội trong ngày hoặc toàn bộ đã hết lượt, sau khi chiến đấu kết thúc trực tiếp truyền thống ra bản đồ hoạt động.
 • Thêm chú thích ngoại trang đã thu thập.
 • Cung cấp 3 phương án tẩy luyện kỹ năng Chân Nguyên, tiện cho đại hiệp lựa chọn phương thức tẩy.
 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp 139, Hoàng Đế Lệnh có thể bán nhận cống hiến.
 • Và một số điều chỉnh khác chờ đại hiệp khám phá.