Tin tức

Một số cập nhật mới từ ngày 23/11/2021

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Chào đón phiên bản mới, ngoài những tính năng mới hấp dẫn được ra mắt, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile cũng có một số cập nhật hệ thống, kính mời quý đại hiệp cùng theo dõi.

 • Thời gian áp dụng: Sau bào trì ngày 23/11/2021.

Điều chỉnh môn phái

 • Tàng Kiếm:
  • Kỹ năng Phong Tháp Vân Cảnh: Giảm thời gian thi triển kỹ năng.
  • Kỹ năng Ánh Ba Tỏa Lan: Tăng thời gian duy trì.
 • Đường Môn:
  • Kỹ năng Cửu Cung Phi Tinh: Giảm thời gian thi triển kỹ năng.
 • Nga Mi:
  • Kỹ năng Giang Hải Ngưng Ba: Giảm thời gian thi triển kỹ năng.
 • Thiên Nhẫn:
  • Kỹ năng – Ma Diệm Thất Sát: Sau khi tấn công không giảm khả năng bỏ qua kháng của bản thân.
  • Kỹ năng – Tử Vong Hồi Toàn: Giảm thời gian thi triển kỹ năng, tăng hiệu quả sát thương.
  • Kỹ năng – Ma Diệm Tại Thiên: Giảm thời gian thi triển kỹ năng.
  • Kỹ năng – Huyết Nguyệt Ảnh: Giảm thời gian thi triển kỹ năng, giảm thời gian ẩn thân.
  • Kỹ năng – Nhiếp Hồn Loạn Tâm: Giảm thời gian thi triển kỹ năng.
  • Kỹ năng - Ảo Ảnh Phi Hồ: Điều chỉnh trị số né tránh tấn công từ quái thành né tránh cơ bản.
 • Cái Bang:
  • Kỹ năng – Khốn Long Công: Giảm thời gian thi triển kỹ năng.
  • Kỹ năng – Long Chiến Vu Dã: Giảm thời gian thi triển kỹ năng.
  • Kỹ năng – Hàng Long Hữu Hối: Giảm thời gian thi triển kỹ năng.
 • Xung Tiêu:
  • Kỹ năng –Bình Địa Lôi: Không thể tăng, mỗi lần phóng thích 4 cái.
  • Kỹ năng – Hỏa Thụ Ngân Hoa: Xóa bỏ thời gian hồi Bình Địa Lôi, điều chỉnh sát thương.

Điều chỉnh tính năng

 • Máy chủ đã mở Trục Lộc Chiến, Từ 19h50-21h Chủ nhật hàng tuần mở tính năng Trục Lộc Khoáng Mạch.
 • Máy chủ đã mở Trục Lộc Chiến: Tính năng Vận Lương sẽ thay thế hoạt động vận tiêu vào thứ 3 và thứ 7.
 • Nhiệm vụ sư đồ thêm Vận Lương và Trục Lộc Khoáng Mạch.
 • Máy chủ đã mở giới hạn Lv49, mở Chân Nguyên Bậc 19 Dao Quang Linh.

 • Máy chủ đã mở giới hạn Tông Sư Lv29, Minh Chủ Liên SV thêm nguồn sinh [Trác Việt] Phôi Đá Ngũ Hành.

 • Máy chủ đã mở giới hạn Tông Sư Lv49 xuất hiện thêm Thủ Lĩnh Dã Ngoại-Hồng Hoang Quỷ Ngưu.

 • Và rất nhiều cập nhật khác đang chờ đại hiệp khám phá.