Tin tức

Khám phá hệ thống Tông Sư

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Bảo kiếm không thể giúp kẻ tiểu nhân trở thành anh hùng, nhưng là bậc cao thủ Tông Sư nhất định phải có trang bị tương xứng đi cùng để có thể khai phá tối đa sức mạnh. Tại bản cập nhật Thần Long Phá Hải lần này, hệ thống Tông Sư sẽ được ra mắt, quý đại hiệp hãy cùng khám phá ngay nhé!

Đẳng cấp Tông Sư

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 24/07/2020.
 • Các máy chủ sau khi mở giới hạn cấp 199 đạt 120 ngày sẽ mở hệ thống Tông Sư.
 • Đại hiệp cấp 199 đã đạt kinh nghiệm tối đa có thể trực tiếp tăng lên đẳng cấp Tông Sư.
 • Hiện tại, đẳng cấp Tông Sư có thể đạt tối đa Tông Sư 9.
 • Đại hiệp khi đạt Tông Sư sẽ mở ra thêm nhiều tính năng và trang bị riêng biệt.
 • Cập nhật bản đồ mới dành cho cấp Tông Sư: Bồng Lai.
 • Lưu ý: Tại giao diện Bản đồ Giang Hồ, quý đại hiệp nhấp vào vùng xoáy tô đỏ để chuyển sang bản đồ cấp Tông Sư (hình 1). Tại bản đồ Tông Sư, nhấp chọn cầu tô đỏ để chuyển về bản đồ thành thị (hình 2).


Hình 1


Hình 2

Trang bị Tông Sư

 • Khi máy chủ mở đẳng cấp tối đa Tông Sư 9, đại hiệp có thể tiến hành chế tạo Trang bị Tông Sư.

 • Trang bị Hoàng Kim bậc 15 - bậc 18 và trang bị Bạch Kim bậc 10 trở lên có thể thông qua sử dụng Đá Thần Bí Lv5 tiến hành Rèn Đúc thành trang bị Tông Sư-Hoàng KimTông Sư-Bạch Kim.

 • Lưu ý: Trang bị Hoàng Kim Bậc 18 và Bạch Kim Bậc 18 không thể tiến hành tăng bậc thông thường, cần phải Rèn Đúc để tăng lên trang bị bậc Tông Sư.
 • Trang bị Tông Sư ngoài việc có thể tiến hành Tẩy Luyện và Khảm Đá như trang bị thường còn có thể mở ra thêm tính năng như Tăng Sao, Luyện Sao, Đá Ngũ Hành...

Tăng Sao trang bị

 • Khi sở hữu trang bị Tông Sư, có thể tiến hành Tăng Sao trang bị.

 • Mỗi lần Tăng Sao sẽ tiêu hao nguyên liệu Huyền Tinh.
 • Huyền Tinh nhận được thông qua điểm Năng Động hàng ngày và các hoạt động.
 • Mỗi trang bị được tăng tối đa 10 sao.
 • Khi Tăng Sao chắc chắn sẽ thành công, tuy nhiên mỗi sao sẽ ngẫu nhiên nhận được độ hoàn mỹ nhất định.
 • Tùy vào độ hoàn mỹ của sao, thuộc tính trang bị sẽ được tăng mạnh thêm tương ứng.

 • Khi Độ hoàn mỹ không đạt yêu cầu thì Trang bị sẽ không được tiếp tục Tăng Sao, lúc này đại hiệp phải tiến hành Luyện Sao để tăng thêm độ hoàn mỹ.
 • Tăng Sao trang bị khi đạt tới một mức giới hạn sẽ cần đại hiệp đột phá mới có thể Tăng Sao tiếp.
 • Khi đột phá sẽ tiêu hao Thủy Tinh Vàng.

Luyện Sao trang bị

 • Khi độ Hoàn Mỹ của từng sao chưa đạt tối đa, đại hiệp có thể tiến hành Luyện Sao để tăng độ Hoàn Mỹ, tương ứng tăng thêm thuộc tính trang bị.
 • Trong giao diện Tăng Sao, đại hiệp nhấp vào phần Luyện Sao để thực hiện việc Luyện Sao.
 • Mỗi sao của trang bị có thể Luyện Sao để tăng hoàn mỹ riêng biệt đến tối đa.
 • Luyện Sao trang bị cần tiêu hao Huyền Tinh.
 • Luyện Sao có tỉ lệ thất bại, khi thất bại thì Độ hoàn mỹ vẫn sẽ được giữ nguyên.

Ngũ Hành trang bị

Đá Ngũ Hành
 • Trang bị Tông Sư sẽ mở thêm thuộc tính Ngũ Hành.
 • Để sỡ hữu thuộc tính Ngũ Hành, đại hiệp cần Đá Ngũ Hành.
 • Đá Ngũ Hành nhận được thông qua đào Tàng Bảo Đồ-Cao và các hoạt động.
 • Mỗi Đá Ngũ Hành sẽ sở hữu 1 thuộc tính Ngũ Hành riêng biệt như: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Chế tạo trang bị Ngũ Hành
 • Khi sở hữu Đá Ngũ Hành, đại hiệp có thể thông qua tính năng chế tạo Trang bị Tông Sư tại Kiến Trúc Bang Hội, đặt Đá Ngũ Hành vào và chế tạo trang bị Tông Sư.
 • Tùy vào Đá Ngũ Hành đặt vào, trang bị nhận được sau chế tạo sẽ có thuộc tính Ngũ Hành tương ứng.

 • Sau khi chế tạo thành công đại hiệp sẽ nhận được trang bị Tông Sư có thuộc tính Ngũ Hành chưa giám định.

 • Sau khi giám định đại hiệp sẽ nhận được trang bị Tông Sư có thuộc tính Ngũ Hành.

 • Đối với trang bị Tông Sư Hoàng Kim và Tông Sư Bạch Kim chỉ có thể sở hữu thuộc tính Ngũ Hành thông qua Tẩy Luyện từ trang bị Tông Sư.

Thuộc tính Ngũ Hành
 • Trang bị thuộc tính Ngũ Hành có 2 loại thuộc tính: Thuộc tính hiện và thuộc tính ẩn.
 • Thuộc tính Ngũ Hành hiện: Sau khi giám định mặc định kích hoạt thêm.
 • Thuộc tính Ngũ Hành ẩn: Để kích hoạt thuộc tính ẩn, đại hiệp cần sở hữu trang bị chỉ định có thuộc tính Ngũ Hành tương ứng để kích hoạt.
 • Ví dụ: Đại hiệp cần kích hoạt thuộc tính ẩn của Vũ Khí (Ngũ Hành-Thổ, đại hiệp cần trang bị Hộ Uyển có thuộc tính Ngũ Hành hệ Hỏa hoặc Dây Chuyền có thuộc tính Ngũ Hành hệ Hỏa.

Dùi Huyền Thiết

 • Máy chủ đã mở giới hạn cấp Tông Sư cấp 9, hoạt động Thủy Hoàng Giáng Thế sinh ra Dùi Huyền Thiết-Nón, hoạt động Nữ Đế Hồi Sinh sinh ra Dùi Huyền Thiết-Dây Chuyền.
 • Dùi Huyền Thiết dùng để tăng thêm 1 lỗi khảm của trang bị Tông Sư tương ứng.