Tin tức

Giới thiệu hệ thống Kinh Mạch

Đối với người trong giang hồ, kinh mạch con người ngoài khả năng quyết định sinh tử, điều trị bách bệnh còn có khả năng phát huy được tiềm năng sức mạnh khó lường. Một khi kinh mạch được đả thông, năng lực sẽ được phát huy đến cực hạn, võ học từ đó cũng đạt đến một cảnh giới mới.

Trong kỳ kinh bát mạch, Nhâm và Đốc là chủ mạch, lần này mở ra hi vọng quý đại hiệp có thể nhanh chóng đả thông, nắm vững sở trường của đại mạch này.

Tổng quan hệ thống kinh mạch

Ra mắt phiên bản mới: Từ sau bảo trì ngày 15/09/2017.

Khi máy chủ mở giới hạn cấp 79, những đại hiệp cấp 70 trở lên có thể đến NPC Công Tôn Tích Hoa (Tương Dương) bắt đầu chuỗi nhiệm vụ khai mở Hệ thống Kinh Mạch.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dựa vào số lượng Tư Chất Đơn đã sử dụng tăng tiềm năng Đồng Hành sẽ được hoàn trả rất nhiều Chân Khí dùng để nâng cấp Kinh Mạch tương ứng.

Đạo cụ kinh mạch

Kinh Mạch gồm có Nhâm MạchĐốc Mạch, mỗi mạch chia thành 12 huyệt vị khác nhau.

Đại hiệp sử dụng Bạc và Chân Khí để đả thông các huyệt vị. Chân Khí nhận được thông qua:

 • Dùng Tư Chất Đơn tăng tiềm năng cho Đồng Hành càng nhiều, Chân Khí nhận được càng lớn.
 • Dùng Chân Khí Đơn tại Kỳ Trân Các cũng có thể nhận được nhiều Chân Khí.

Việc nhận Chân Khí thông qua sử dụng Tư Chất Đơn có thể ảnh hưởng đến quá trình Tụ Khí Đan Điền, cụ thể như sau:

 • Đan điền có 2 trạng thái là đầymệt mỏi.
 • Khi Đan Điền đầy, có thể dùng Tư Chất Đơn nhận Chân Khí.
 • Sa thải hoặc tẩy tủy Đồng Hành sẽ khiến Đan Điền mệt mỏi, khi đó dùng Tư Chất Đơn sẽ không nhận được Chân Khí mà sẽ làm giảm độ mệt mỏi cho Đan Điền.
 • Có thể xem trạng thái Đan Điền tại giao diện Đồng Hành.

Huyệt vị cuối cùng của kinh mạch ngoài Bạc và Chân Khí còn cần đạo cụ Bí Quyển Thông Huyệt.

 • Hiện tại, Bí Quyển Thông Huyệt Nhâm Mạch - Khúc Cốt dùng để đả thông huyệt vị cuối cùng của Nhâm Mạch nhận được thông qua rương hoạt động Thi Đấu Môn Phái.
 • Nhận được Bí Quyển Thông Huyệt Nhâm Mạch - Khúc Cốt, đại hiệp có thể sử dụng hoặc bày bán cho đại hiệp khác mua.

VLTKm

Xung huyệt kinh mạch

Sử dụng Bạc, Chân Khí và đạo cụ thông huyệt để đả thông huyệt vị.

Sau khi đả thông thành công có thể tiếp tục tiêu hao Bạc, Chân Khí và đạo cụ để tiếp tục xung huyệt, nâng cấp huyệt vị lên cấp độ cao hơn.

Tầng huyệt vị càng cao, tiêu hao Bạc, Chân Khí và đạo cụ càng nhiều.

Mỗi huyệt vị có thể xung huyệt lên tối đa 20 tầng.

Mỗi ngày tối đa được xung huyệt 30 lần, 04:00 mỗi ngày sẽ tạo mới số lần xung huyệt.

Tầng huyệt vị càng cao, tỷ lệ thành công khi xung huyệt sẽ càng thấp.

Xung huyệt thất bại thì cấp huyệt vị không thay đổi nhưng sẽ mất Bạc, Chân Khí và đạo cụ.

Dựa vào ghi chú, đại hiệp có thể biết độ khó khi xung huyệt từ thấp đến cao như sau: Dễ Dàng < Chắc Chắn < Trắc Trở < Khó Khăn < Nguy Hiểm.

Sau khi xung huyệt được 10 tầng, đại hiệp có thể xung huyệt ngay huyệt vị tiếp theo của mạch mà không cần phải đạt đến tầng tối đa của huyệt vị.

Huyệt vị khác nhau sau khi xung mạch sẽ tăng thuộc tính đồng thời cho Đồng Hành và chủ nhân.

Huyệt vị cuối cùng của mỗi Mạch sẽ tăng thuộc tính cho Đồng Hành và kỹ năng bị động cho chủ nhân

Tại huyệt vị cao nhất hiện tại sau khi nâng cấp, đại hiệp có thể Tái Lập để nhận lại Chân Khí đã xung huyệt thành công đã tiêu hao. Tương tự với việc Tái Lập toàn bộ mạch.

Một số lưu ý:

 • Đồng Hành xuất trận, thuộc tính kinh mạch hỗ trợ Đồng hành mới được kích hoạt.
 • Hiệu quả huyệt vị giữa Đồng Hành và chủ nhân khác nhau.
 • Mỗi huyệt vị có giới hạn cấp nhân vật được đả thông. Đạt cấp độ cao hơn để đả thông huyệt vị mới.
 • Tái Lập huyệt vị chỉ hoàn trả Chân Khí, không hoàn trả Bạc và đạo cụ thông huyệt.