Tin tức

Điều chỉnh hệ thống kỹ năng môn phái

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Tại phiên bản Thần Long Phá Hải, chiêu thức và bí kíp của môn phái sẽ được điều chỉnh nhằm cân bằng hơn giữa các môn phái, giúp các cuộc thư hùng hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Điều chỉnh môn phái

Thiên Vương
 • Huyết Chiến Bát Phương: Thêm hiệu ứng tăng tốc độ di chuyển duy trì trong 1 khoảng thời gian nhất định khi thi triển kỹ năng.
 • Bí Kíp-Nhất Kích Sát Thần: Tăng tỉ lệ bạo kích cơ bản, giảm thời gian duy trì.
 • Bí Kíp-Huyết Chiến Bát Phương: Sau khi tăng kháng tính sẽ tăng thêm tốc độ di chuyển, duy trì một thời gian.
 • Bí Kíp-Bá Vương Nộ Hống: Tăng kháng sát thương mỗi tầng, giảm số tầng được chồng. Giảm thời gian chờ được tăng thêm.
Thiếu Lâm
 • Kim Cang Phục Ma: Sau khi dùng kỹ năng thêm hiệu ứng tăng tốc độ di chuyển.
 • Đại Lực Kim Cang Chỉ: Điều chỉnh từ bắn trúng một mục tiêu chuyển thành gây sát thương cho địch trên đường thẳng.
 • Thập Nhị Cầm Long Thủ: Điều chỉnh từ tại chỗ dùng kỹ năng thành di chuyển nhanh đến mục tiêu và dùng kỹ năng.
 • Lập Địa Thành Phật: Tăng thêm chỉ số kháng tất cả cơ bản, giảm số tầng được chồng.
 • Bí Kíp-Kim Cang Phục Ma: Bỏ hiệu quả Đại Lực Kim Cang Chỉ tấn công nhiều mục tiêu. Trong trạng thái Kim Cang Phục Ma, kỹ năng chính xác mục tiêu sẽ tăng kháng sát thương tầm xa và sát thương phản đòn cận chiến của bản thân.
 • Bí Kíp Cao-Thập Nhị Cầm Long Thủ: thêm hiệu ứng Đại Lực Kim Cang Chỉ cứ trúng 1 mục tiêu sẽ rút ngắn thời gian chờ của Thập Nhị Cầm Long Thủ.
Dương Môn
 • Thương Thiết Cung (kỹ năng thay đổi Thương và Cung): Giảm thời gian chờ, đồng thời điều chỉnh thành tổng thời gian chờ chứ không còn chia ra thời gian chờ của Thương và Cung riêng biệt.
Tiêu Dao
 • Tuyệt Học-Bạch Hồng Quán Nhật thay đổi thành Tuyệt Học-Tam Nguyên Quy Nhất: Mỗi vài giây tích lũy kháng sát thương tầm gần và tầm xa, khi bị tấn công hiệu quả sẽ giảm dần.
 • Tuyệt Học-Thất Thám Xà Bàn đổi thành Tuyệt Học Sinh Tử Phù: Tăng xác suất và thời gian gây Tàn Phế, khi sinh lực dưới 50% sẽ liên tục hồi sinh lực.
Nga Mi
 • Thiên Vũ Bảo Luân: Thêm hiệu ứng trận pháp có thể giam kẻ địch trong thời gian ngắn.
 • Giang Hải Ngưng Ba: Điều chỉnh từ cưỡng chế Phương hướng song nước thành cố định mục tiêu.
 • Miên Lý Tàng Châm: Sinh lực hồi phục không chịu ảnh hưởng của hiệu suất hồi phục.
 • Bí Kíp-Bạch Lộ Ngưng Sương: Tăng tốc độ bay của kỹ năng.
 • Tuyệt Học-Bạch Lộ Ngưng Sương: Tăng tốc độ bay của kỹ năng, tăng chỉ số tấn công cơ bản, tăng chỉ số kháng sát thương tầm gần và xa, giảm số lần cộng dồn.
Thúy Yên
 • Bí Kíp-Băng Tung Vô Ảnh: Tăng tốc độ bay của kỹ năng.
 • Tuyệt Học-Băng Tâm Tuyết Liên: thêm hiệu ứng tăng tốc độ bay của Băng Tung Vô Ảnh.
 • Băng Cơ Ngọc Cốt: sinh lực hồi phục không chịu ảnh hưởng của hiệu suất hồi phục.
Đào Hoa
 • Dục Hỏa Trùng Sinh: sinh lực hồi phục không tăng bởi hiệu suất hồi phục.
 • Khinh Vân Tế Nguyệt: Điều chỉnh thành Đào Hoa Tiễn Thuật chiêu thứ 4 và Phi Hỏa Lưu Tinh bỏ qua Vô Địch.
Võ Đang
 • Tọa Vọng Vô Ngã: Trong trạng thái Tọa Vọng Vô Ngã giảm tỉ lệ bị Bùa Chú và bỏ qua hiệu quả Khống Chế.
Trường ca
 • Vân Sinh Kết Hải: điều chỉnh lấy bản thân làm trung tâm, tạo âm vực phạm vi lớn, tăng di chuyển, tấn công cơ bản, kháng tất cả cơ bản cho bản thân và đồng đội, tạo hộ thuẫn hút sát thương cho bản thân và đồng đội, duy trì một khoảng thời gian.
 • Thanh Âm Trường Khiếu: Phát ra 5 luồng sóng âm tấn công mục tiêu đơn gây sát thương và gây hiệu quả thuộc tính khác nhau, sau đó mỗi 1 giây lại phát ra 1 luồng sóng âm tấn công địch ngẫu nhiên trong phạm vi, tổng cộng 5 lần.
 • Giang Trục Nguyệt Thiên: Thi triển âm vực về phía mục tiêu, gây sát thương liên tục cho địch trong phạm vi và giảm chính xác cơ bản, âm vực duy trì 5 giây.
 • Dạ Dẫn Phong Lam: Tăng hút sinh lực và tấn công cơ bản cho bản thân, khi sử dụng Vân Sinh Kết Hải sẽ tăng kháng sát thương tầm gần và xa của bản thân và đồng đội, xung quanh bản thân mỗi thêm 1 đồng đội sẽ giảm hút sinh lực và tấn công cơ bản nhưng tăng thêm kháng sát thương tầm gần và xa của bản thân.
 • Ma Âm Triền Nhiễu: Tăng sát thương quái, kĩ năng sau khi chính xác sẽ khiến kẻ địch giảm tấn công cơ bản, chính xác cơ bản, kháng tất cả cơ bản và hiệu suất hồi sinh lực khi bị bất kỳ ai tấn công.
 • Hồi Mộng Trực Quang: điều chỉnh khi sinh lực dưới 30% có xác xuất kích hoạt, tự động thi triển Vân Sinh Kết Hải và hồi phục sinh lực, sinh lực hồi phục không được tăng bởi hiệu suất hồi phục.
 • Dương Xuân Bạch Tuyết: điều chỉnh sau khi thi triển kỹ năng tấn công, tăng tốc độ đánh, tăng tấn công cơ bản, Trường Ca Phiến Quyết chiêu thứ 4 khiến mục tiêu không thể hồi phục sinh lực, có xác suất gây Định Thân, duy trì thời gian ngắn.
 • Bí Kíp-Thanh Âm Trường Khiếu: tăng Tỉ lệ thuộc tính và thời gian thuộc tính cho bản thân, tăng tấn công của Thanh Âm Trường Khiếu, tăng tỉ lệ bạo kích cuối của Thanh Âm Trường Khiếu.
 • Bí Kíp-Bình Sa Nhạn Lạc: Tăng tấn công cơ bản của Bình Sa Nhạn Lạc, khi chính xác mục tiêu sẽ rút ngắn thời gian chờ của kỹ năng khác, tăng sát thương bạo kích và hiệu quả Choáng của Bình Sa Nhạn Lạc.
 • Bí Kíp-Vân Sinh Kết Hải: tăng hiệu quả hút sinh lực của bản thân và đồng đội, giảm thời gian chờ của Vân Sinh Kết Hải, sau khi Vân Sinh Kết Hải hộ thuẫn bị phá sẽ tăng di chuyển và tấn công cơ bản, có xác suất miện dịch Bùa Chú, duy trì thời gian ngắn.
 • Bí Kíp-Giang Trục Nguyệt Thiên: tăng tấn công và giảm thời gian chờ của Giang Trục Nguyệt Thiên, khi gây sát thương khiến địch giảm kháng tất cả cơ bản, tỉ lệ thuộc tính và tỉ lệ kháng Định Thân, chồng nhiều tầng.
 • Tuyệt Học-Dư Âm Nhiễu Lương: Tăng sát thương kỹ năng tấn công chủ động.
 • Tuyệt Học-Vân Sinh Kết Hải: sau khi thi triển Vân Sinh Kết Hải sẽ tăng kháng sát thương tầm gần và xa của bản thân, Hộ Thuẫn của bản thân và đồng đội sau khi bị phá sẽ xóa và miễn dịch Trì Hoãn, hiệu quả bất lợi.