Tin tức

Điểm lại những cập nhật tại PBM Vạn Kiếm Khai Hoa

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Song hành cùng việc ra mắt những tính năng mới, phiên bản Vạn Kiếm Khai Hoa cũng sẽ tối ưu và cập nhật mới nhiều nội dung hấp dẫn khác. Thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 10/10/2019.
 • Nội dung cập nhật gồm có:

Điều chỉnh kỹ năng môn phái

Cái Bang:

 • Long Chiến Vu Dã: Điều chỉnh thành kỹ năng bám theo mục tiêu, đồng thời bỏ sát thương cầu kích hoạt thêm.
 • Thâu Thiên Hoán Nhật: Sau khi né tránh thành công sẽ giảm thời gian chờ kỹ năng.
 • Tuyệt Học-Kháng Long Hữu Hối: Điều chỉnh thuộc tính tăng ích, rút ngắn thời gian chờ và tăng tấn công của kỹ năng Kháng Long Hữu Hối.
 • Tuyệt Học-Long Chiến Vu Dã: Điều chỉnh thuộc tính tăng ích, cầu lửa bay ra gây sát thương và kéo về.

Thiên Vương:

 • Khí Cái Bát Hoang: Điều chỉnh hiệu quả thành tăng sinh lực tối đa bản thân. Khi kỹ năng chủ động chính xác có tỉ lệ gây thêm 1 lần sát thương cho mục tiêu xung quanh.

Bản đồ mới

 • Mở bản đồ mới Lv 160: Chấn Trạch Độ Khẩu và Trà Mã Thương Đạo.
 • Khi mở máy chủ tối đa Lv 160, mở Thủ Lĩnh Dã Ngoại Lv 160 Bàn Thạch Ngưu Vương và Chích Viêm Ngưu Hậu.
 • Đồng thời với Thủ Lĩnh Dã Ngoại sẽ thêm phần thưởng hấp dẫn tương ứng.

Nâng cấp Gia Viên

 • Khi máy chủ mở giới hạn Lv 159, Gia Viên thêm mới nhiều gia cụ Lv 6.
 • Thông qua Công Thành Chiến, Thí Luyện Bang Hội, Võ Thần Điện… có thể nhận được Nguyên Liệu Gia Cụ Lv 6.
 • Trong Tủ Ngoại Trang, khi nhận Ngoại Trang Thú Cưỡi có thể tiến hành thu thập Thú Cưỡi, mang Thú Cưỡi đem trưng bày tại Gia Viên.

Nâng cấp Tuyệt Học

 • Máy chủ mở tối đa Lv 139 được 60 ngày, giám định Trang Tuyệt Học có tỉ lệ nhận được bộ Ác Phong Bộ Ảnh.
 • Máy chủ mở tối đa Lv 149, giám định Trang Tuyệt Học có tỉ lệ nhận bộ Phi Hồng Ánh Tuyết.
 • Máy chủ mở tối đa Lv 149, mở khu Tuyệt Học thứ 4.
 • Điều chỉnh trục thời gian mở vị trí Tuyệt Học thứ 1 khi mở cấp tối đa Lv 109.

Cập nhật khác

 • Để tránh nhầm lẫn giữa các đạo cụ, điều chỉnh dịch thuật Mảnh Tuyệt Học thành Trang Tuyệt Học, Bí Quyển Tuyệt Học thành Quyển Tuyệt Học.
 • Máy chủ mở tối đa Lv 179, mở tính năng In Ấn. Có thể thông qua Giấy In và Đá In để tạo ra Trang Tuyệt Học và Quyển Tuyệt Học.
 • Sau khi cập nhật, trục thời gian tối đa Lv 149 sẽ mở sớm hơn 10 ngày.
 • Điều chỉnh tích điểm thôn trấn Công Thành Chiến thành 6 điểm.
 • Điều chỉnh ưu hóa giao diện Lãnh Thổ Chiến.
 • Ra mắt Đồng Hành SSSS Trương Tam Phong, có thể nhận được Đồng Hành cao cấp này khi tham gia hoạt động Lãnh Thổ Chiến.
 • Thêm nhiều thành tựu mới cho hoạt động Lãnh Thổ Chiến và chế tạo, tăng cấp trang bị Hoàng Kim/Bạch Kim.
 • Khi nhận thành tựu trang bị Hoàng Kim/Bạch Kim sẽ nhận được đồ phổ nhuộm ngoại trang tương ứng với trang bị Hoàng Kim/Bạch Kim. Sau khi thu thập đồ phổ, có thể dùng thuốc nhuộm để nhuộm màu sắc.
 • Máy chủ đã mở tối đa Lv 159, khi khiêu chiến Danh Tướng Liên Server có thể nhận được vật phẩm đấu giá Mảnh Đồ Phổ Vũ Khí Bạch Kim.
 • Trong giao diện Tăng bậc của trang bị Hoàng Kim và Bạch Kim, có thể xem trước hiệu quả thuộc tính của 2 bậc kế tiếp.
 • Ưu hóa hiển thị màu sắc thuộc tính tẩy luyện của trang bị Hoàng Kim và Bạch Kim.
 • Ưu hóa hiển thị nguồn sinh Đá Hồn Lv 5-Sơ.
 • Khi sư đồ xuất sư, thêm một số Đá Hồn Lv 5 sư phụ có thể tặng cho đồ đệ.
 • Thêm nhiều Đá Hồn mới trong Rương Chọn Đá Hồn Lv 5.
 • Máy chủ đã mở tối đa Lv 99, Cửa Hàng Ngân Sức sẽ mở bán Túi Ngọc Thố, dùng để tăng giới hạn hành trang thêm 20 ô.
 • Máy chủ mở tối đa Lv 109, dùng Tàng Bảo Đồ sẽ không mở ra Địa Cung, thay vào đó sẽ nhận được Sơn Hà Đồ. Đại hiệp chủ động dùng Sơn Hà Đồ để vào Địa Cung truy tìm bảo vật.
 • Điều chỉnh biểu hiện kỹ năng trên Chân Nguyên.
 • Và một số điều chỉnh khác chờ đón đại hiệp khám phá.