Tin tức

Cách thức luyện công ngoài thành

Để chinh phục được những cảnh giới võ học cao cấp, con đường luyện công, đánh quái là một phần không thể thiếu. Theo đó, các đại hiệp có thể tham gia đánh quái tại các bản đồ để tích lũy kinh nghiệm, gia tăng cấp độ nhân vật và có cơ hội sở hữu những trang bị do quái rơi ra.

Điều kiện tham gia

 • Tất cả nhân vật đều có thể tham gia

Cách thức tham gia

 • Nhân vật có thể tham gia luyện công, đánh quái ở các bản đồ bên ngoài thành thị.
 • Trong quá trình đánh quái, nhân vật có thể dùng Tu Luyện Châu để tăng tỷ lệ rơi các vật phẩm từ quái cũng như thêm x10 lượng kinh nghiệm nhận được.

vltkm

 • Tu Luyện Châu nhận được khi nhân vật đạt cấp độ 24.
 • Tu Luyện Châu có tác dụng tích lũy thời gian luyện công đánh quái.
 • Mỗi ngày sau 04:00 sẽ được tích lũy thêm 1 giờ. Tối đa tích lũy được 7 giờ.

vltkm

 • Thời gian sử dụng Tu Luyện Châu mỗ lần là 30 phút và có thể cộng dồn.
 • Tu Luyện Châu có giới hạn kinh nghiệm nhận được. Khi đạt đến mức giới hạn thì lượng kinh nghiệm nhận được sẽ trở về bình thường.
 • Tu Luyện Châu chỉ có tác dụng khi đánh quái ngoài thành và đốt lửa trại.

vltkm

 • Trong quá trình đánh quái có thể ngẫu nhiên gặp được quái tinh anh (chữ xanh).
 • Tiêu diệt quái tinh anh sẽ xuất hiện Lửa Trại trong thời gian 15 phút.
 • Những nhân vật đứng xung quanh Lửa Trại sẽ nhận được kinh nghiệm.